بحث آزاد برنامه با موضوع افزایش تسهیلات مسکن

بحث آزاد برنامه با موضوع افزایش تسهیلات مسکن

مهمانان در ادامه در بخش آزاد برنامه مناظره با موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش تسهیلان مسکن به اظهارت موافق و...
بخش نخست برنامه

بخش نخست برنامه

اظهارات مهمانان در بخش نخست برنامه مناظره با موضوع موصوبه شورای پول واعتبار در خصوص افزایش تسهیلات مسکن به شرح زیر...
مصوبه شورای پول اعتبار برای افزایش وام مسکن روی میز برنامه مناظره

مصوبه شورای پول اعتبار برای افزایش وام مسکن روی میز برنامه مناظره

مسوولان، صاحبنظران و کارشناسان با حضور در برنامه مناظره این هفته به بررسی " مصوبه شورای پول اعتبار برای افزایش...
Previous
Next